qtrust@qtrust.sk          +421 917 941 299            Q-TRUST s. r. o.​, Klincová 37 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Portál Q-Trust

pomoc pri implementácií informačnej a kyber bezpečnosti a privacy

Slovo na úvod

Slovenské spoločnosti získali opäť ďalšiu istotu. Každá spoločnosť impaktovaná zákonom o kybernetickej bezpečnosti sa bude musieť zamyslieť,  ako zabezpečiť súlad s touto reguláciou. Času je málo. 

Kybernetická bezpečnosť je stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a IS.

Aby táto definícia bola pochopená, treba jednoduchým a praktickým spôsobom prejsť istú cestu vzdelávania a tréningov. A práve to je základným cieľom tejto iniciatívy.

 • Poskytovanie Vzdelávania a Poradenstva pri budovaní bezpečnosti
 • Pomoc pri Meraní úrovne bezpečnosti
 • Pomoc pri implementácií štandardov
 • Príprava na certifikačné audity

...tak poďme spoločne na to

Predpoklady pre naplnenie cieľov

PODPORA - podpora podnikateľských subjektov pri zvyšovaní úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v oblasti právnej, procesnej a technologickej. Každá komodita zápasí so špecifickými problémami, preto chceme aplikovať komoditný systém vytvorením pracovných skupín (Automotive, Production, Štátna správa…)

SPOJENIE - Prepojenie a rozvíjanie zdrojov s cieľom efektívne využívať existujúce možnosti. Informačná bezpečnosť je nekončiaci proces, preto je potreba značné zdroje, ktoré je potrebné nájsť a zjednotiť. 

ZODPOVEDNOSŤ – uvedomuje si žalostný stav informačnej bezpečnosti v našej krajine, ktorá nezodpovedá aktuálnej bezpečnostnej situácií. Preto prichádza z iniciatívami pre zvýšenie informačnej bezpečnosti.  

SYNERGIA – Napredovanie v oblasti implementácií informačnej a kybernetickej bezpečnosti je akcelerované cieľmi, ktorých splnenie motivuje súčasne viac subjektov. Štandardizácia a overené frameworky a riešenie paralelných projektov v príbuzných odvetviach dáva možnosť rýchlejších výsledkov a vyššej  efektívnosti.  

Vízia – Misia – Hodnoty

Vízia

Q-Trust ako dôveryhodný partner svojich členov a zákazníkov

Misia
Hodnoty

Pre koho je určený tento portál

 • DPO, CISO, CIO alebo manažér kybernetickej bezpečnosti
 • Profesionál, venujúci sa PRIVACY
 • Procesný ľudia, ktorí chcú poznať dopad informačnej a kybernetickej bezpečnosti na business
 • Právnici, ktorým chýba technický rozmer regulácií
 • Neprávnici, ktorí potrebujú pochopiť právny rozmer regulácií

— Potrebujete pomoc ohľadne informačnej a kyber bezpečnosti a privacy? —  

 

 

Potrebujete pomoc ohľadne informačnej a kyber bezpečnosti a privacy?

Ak sa potrebujete spoľahnúť na profesionálov neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás a poskytne vám aktívnu pomoc pri vzdelávaní, poradenstve, meranie úrovne bezpečnosti, implementácií štandardov, príprave na certifikačné audity.

Zakladatelia a partneri portálu

Igor Straka

Inicioval založenie  portálu Q-Trust. Je expert na informačnú bezpečnosť a má bohaté znalosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, zavádzania systémov informačnej bezpečnosti, auditovania a systémovej architektúry v oblasti bankovníctva, automotive a TELCO.

igor straka qtrustIgor pracoval 13 rokov pre bankovú skupinu Erste Bank Group kde riadil sekciu sieťovej bezpečnosti, po príchode koncernu KIA/Hyundai na Slovensko prijal výzvy v Automotive priemysle, kde sa podieľal na pozícií CIO na budovaní výrobných závodov pre dodávateľov KIA/Hyundai. Založil softvérovú spoločnosť ITAssociation zameranú na vývoj systémov pre riadenie výroby v segmente automotive kde zastával pozíciu CEO. Počas troch rokov pracoval ako CISO v dvoch závodoch TELCO korporácie Liberty Global tlg. V roku 2017 sa opäť vrátil do bankového sektora na pozíciu security architekta v spoločnosti VUB Intesa Sanpaolo.

V súčasnosti pracuje v spoločnosti TÜV SÜD, kde zastáva pozíciu Business Area Manager – Cyber Security.

Je Lead Audítor pre oblasť informačnej bezpečnosti ISO 27001, riadenie IT služieb ISO 20000:1, eIDAS, GDPR a Kybernetickej bezpečnosti. Prednášal na vysokých školách a vedeckých konferenciách optimalizáciu procesov a riadiace informačné systémy na báze princípov Lean-Production a Lean-Servicess. Podieľal sa na programe prípravy  kadetov Amády SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je držiteľom CEH8, ITIL a ďalších certifikátov z oblasti riadenia procesov a informačnej bezpečnosti. Ochrane osobných údajov sa aktívne venuje od roku 2002.

Svoje skúsenosti odovzdáva v akadémií vzdelávania TUV SUD v rozsahu:

 • Audítor kybernetickej bezpečnosti
 • Manažér kybernetickej bezpečnosti
 • TISAX – informačná bezpečnosť pre automobilový priemysel
 • Riadenie rizík podľa ISO 27005 a ISO 29100
 • Riadenie biznis kontinuity podľa ISO 22301 
 • GDPR

Certifikácie

Kvalitná práca si vyžaduje kompetentnosť v každej oblasti, preto disponujeme okrem reálnych medzinárodných skúseností aj udržiavanými certifikátmi pre všetky oblasti našej činnosti.

qtrust certifikaty

Naše referencie

    1200px Veolia logo       4ka       rtvs logo   SK NIC logo new tag sk   Slovnaft logo       unisys        

 

logo zsr   1200px Veolia logo   cnc   4ka   medirex   rtvs logo   SK NIC logo new tag sk   swan                

 

logo zsr   1200px Veolia logo   cnc   4ka   swan   rtvs logo   upc                    

 

logo zsr     cnc     Slovnaft logo     medirex   SK NIC logo new tag sk   medirex         unisys        

Médiá

Realita kybernetickej bezpečnosti na Slovensku | TREND
https://www.trend.sk/biznis/aka-je-realita-kybernetickej-bezpecnosti-slovensku-vyckavat-auditom-nemusi-vyplatit

GDPR zásadne mení pohľad na riadenie rizík | TREND
https://www.trend.sk/spravy/gdpr-zasadne-meni-pohlad-riadenie-rizik

Čierni hekeri znásobili útoky na automotive | TREND
https://www.trend.sk/spravy/cierni-hekeri-znasobili-utoky-automotive

I. Straka: SR je na chvoste V4 v oblasti kybernetickej ...
https://www.teraz.sk/publicistika/i-straka-sr-je-na-chvoste-v4-v-oblasti/370295-clanok.html

Audit kybernetickej bezpečnosti musia do novembra podstúpiť ...
https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/584072-audit-kybernetickej-bezpecnosti-musia-do-novembra-podstupit-aj-nemocnice/

Dáta ani údaje nechránia firmy o nič lepšie ako pred rokom
https://hnonline.sk/prakticke-hn/1936471-data-ani-udaje-nechrania-firmy-o-nic-lepsie-ako-pred-rokom

Osem odporúčaní pre kybernetickú bezpečnosť firiem v roku ...
https://touchit.sk/osem-odporucani-pre-kyberneticku-bezpecnost-firiem-v-roku-2019/209282

Stovky firiem a inštitúcií musia absolvovať audit kybernetickej ...
https://www.webnoviny.sk/vtechnologiach/stovky-firiem-a-institucii-musia-absolvovat-audit-kybernetickej-bezpecnosti-tyka-sa-to-aj-nemocnic/

V čase krízy rýchlo reagujte so systémom riadenia kontinuity ...
https://www.efocus.sk/webcasty/kategoria/best-practices/clanok/v-case-krizy-rychlo-reagujte-so-systemom-riadenia-kontinuity-prevadzky/

Hackeri spravili vlani až 30 úspešných útokov na vozidlá ...
https://ekonomika.sme.sk/c/22225199/hackeri-spravili-vlani-az-30-uspesnych-utokov-na-vozidla.html

I. Straka: Chýbajú nám desaťtisíce odborníkov na aplikovanie ...
https://www.tasrtv.sk/ekonomika-tu-a-teraz/x6t4l3o180936-003-035_ekon_tat_20180905/15465/

Ciele portálu Q-Trust

Aktívna pomoc pri implementácií informačnej, kybernetickej bezpečnosti a Privacy v slovenských spoločnostiach. Portál združuje spoločnosti, ktoré na seba dobrovoľne preberajú spoluzodpovednosť za rozvoj informačnej bezpečnosti na Slovensku, ktorá je kľúčovou požiadavka naplnenia regulačných požiadaviek. Aktivity pre naplnenie tohto cieľa: Vzdelávanie, Poradenstvo, Meranie úrovne bezpečnosti, Pomoc pri implementácií štandardov, Príprava na certifikačné audity.

KONTAKTUJTE NÁS

Prosím zadajte telefónne číslo
Prosím zadajte vašu správu
 
Prosím odsúhlaste
 

KDE NÁS NÁJDETE

logo vzor

Q-TRUST s. r. o.​, IČO: 52912621

  Kancelária:

Klincová 37 821 08 Bratislava - Ružinov

  Pracovné hodiny:

Pon - Pia: 9:00 - 17:00 hod.

  Telefón: +421 917 941 299 

  Email: qtrust@qtrust.sk